• "Calea lui Hristos este crucea de fiecare zi.
    Nimeni nu s-a suit vreodată la cer prin comoditate." (Sfântul Isaac Sirul)
 • "Obștea monahală este cea mai bună școală a cunoașterii de sine."                                                                                      (Sfântul Arhim. Lavrentie din Rusia)
 • "Liniștea e rugăciunea neîncetată și rămânerea minții în Dumnezeu."                                                                                      (Sfântul Siluan Athonitul)
 • "Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte."                                                                                                                       (Psalmul 147)
 • "Nici o milostenie, însă, nu este mai mare decât Jertfa de pe Sfânta Masă."                                                                                                (Avva Efrem Filotheitul)
 • Dacă vrei să ai în mod simţit harul Duhului Sfânt, atunci smereşte-te, ca şi Sfinţii Părinţi. (Sfântul Siluan Athonitul)
 • "În dragostea ta pentru El, multă sau puţină, stă şi darul, mult sau puţin."                                                                                                     (Gheron Iosif)
 • "Vă spun acuma, ca un duhovnic: Nu se supără Dumnezeu pe greşelile noastre atât de mult pe cât se supără dacă suntem nepăsători." (Pr. Arsenie Papacioc)
 • "Nu poți fi om frumos fără să fii curat la suflet."                                                                                            (Ierom. Petroniu Tănase - Schitul Prodromu)
 • "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul." (Ioan 1, 1)
 • "Respiră-L pe Iisus, inspiră-L pe Iisus, și atunci vei cunoaște cine este Iisus."
                                                                                         (Avva Efrem Filotheitul)
 • "Fii împăcat cu sufletul tău şi, atunci, cerul şi pamântul se vor împăca cu tine."
                                                                                               (Sfântul Isaac Sirul)
 • "Credinţa în Înviere este adevărată mângâiere în suferinţi, în lupta cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
 • "Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereşte; cel ce se smereşte, se îmblânzeşte; cel blând, păzeşte poruncile" (Sfântul Vasile cel Mare)
 • "Sfânt este orice suflet simplu care n-are vicleșug și minciună în inima sa. "                                                                                        (Patericul Lavrei Pecerska)
 • "Numai luptând din toată puterea, e prezent și Dumnezeu în tine, luptând cu puterea Lui impreunată cu puterea ta." (Parintele Dumitru Staniloae)
 • "Tare mă tem să nu rămânem numai cu raiul acesta de aici şi să-l pierdem pe celălalt, din pricina lenevirii noastre."  (pr. Paisie Olarul)
 • "De vei muri înainte de a muri, nu vei mai muri, când vei muri".
                                         (Pisanie de la o mănăstire din Sfântul Munte Athos)
 • "Moartea de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavând-o în minte, moarte îi este." (Sfântul Antonie cel Mare)
 • "Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate."                                                                                                         (II Corinteni 3, 17)
 • "După constituţia lăuntrică a sufletului se schimbă şi natura lucrurilor."                                                                                            (Sfântul Nichita Stethatos)
 • "Cât de dulce este Iisus! Este numai bucurie, dragoste, pace, seninătate, veselie. Cât de dulce este Iisus!" (Stareţul Efrem Katunakiotul)

Contact

Adresa:

Mănăstirea Pângărați
Cod poștal: 617305, Comuna Pângărați, Jud. Neamț, România

Arhimandrit Petroniu Marin, Tel: 0040 233 240 337, Fax: 0040 233 240 502 Donează 2%